Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących danych osobowych Użytkowników serwisów www.bosko-wlosko.pl oraz www.sklep.bosko-wlosko.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście Państwo czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Bosko-Włosko Marta Czajkowska-Raj, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Zabłockiego 52/9;  NIP: 2220779601, REGON: 382658551; dalej zwane jako Bosko-Włosko

Cel przetwarzania

 • Bosko-Włosko przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line www.sklep.bosko-wlosko.pl oraz poprzez serwis: www.bosko-wlosko.com (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie

– zawarcia umowy

– dokonania rozliczeń

– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

– korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie, warsztatach, nowych przepisach kulinarnych, wówczas Bosko-Włosko przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji  dotyczących na przykład aktualnych warsztatów kulinarnych lub nowych produktów kuchni włoskiej.

Rodzaj danych

Bosko-Włosko przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

– imię i nazwisko

– płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)

– adres dostawy

– numer telefonu

– adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– data urodzenia

– PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Państwa celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili mogą Państwo żądać abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w Serwisie a dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Państwa celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z tą decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali Państwa dane osobowe, wysyłając maila na adres: sklep@bosko-wlosko.pl.
 6. Mogą Państwo żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas swoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres mailowy sklep@bosko-wlosko.pl, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które Państwa dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@bosko-wlosko.pl
 2. Telefonicznie: 506 80 90 22
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. listownie na adres: ul. Zabłockiego 52/9, 40-750 Katowice, Bosko-Włosko

Powierzenie przetwarzania danych

Bosko-Włosko może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Bosko-Włosko, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Bosko-Włosko. (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Mają Państwo możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykłada nowościach produktowych, warsztatach). Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@bosko-wlosko.pl

Powiadomienie o dostępności produktu

Na Państwa życzenie Bosko-Włosko przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez Państwa produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Bosko-Włosko. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl